Η θεραπευτική ύπνωση και ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός είναι ένα εργαλείο καταπολέμησης του εσωτερικού άγχους και της αρνητικής νοοτροπίας και για αυτό τον λόγο οι τεχνικές αυτές βασίζονται στην ενθάρρυνση και την αυτοπεποίθηση. Η εργασία γίνεται με διάλογο σε συνειδητό και ασυνείδητο επίπεδο και η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει είτε με ανοιχτά είτε με κλειστά μάτια. Το άτομο έχει πλήρη αντίληψη του τι συμβαίνει, υπάρχει συνομιλία, ενώ παράλληλα γίνονται και βιωματικές ασκήσεις κατά τις οποίες χρειάζεται να έχει κινητικότητα.