Ο ιδρυτής του Ρέικι, Μικάο Ουσούι (Ιάπωνας) ανακάλυψε τον τρόπο σύνδεσης με αυτή την ενέργεια κι έτσι μπόρεσε να την μεταδώσει και σε άλλους, με την πρόθεση να τους εκπαιδεύσει σε αυτή την θεραπευτική μέθοδο. Τα αρχαία σύμβολα που ήρθαν στα χέρια του, λέγεται πως είναι τα κλειδιά των θεραπευτικών συνδέσεων που μεγάλοι Διδάσκαλοι και Θαυματουργοί Θεραπευτές έκαναν χρήση στην Ανατολή.