Η υπνοθεραπεία είναι η πιο άμεση και οικονομική μορφή θεραπείας αφού μέσα σε 1-6 συνεδρίες επιτυγχάνονται ουσιαστικά και μόνιμα αποτελέσματα. Εξαίρεση αποτελούν τα δερματικά και η κατάθλιψη όπου μπορεί να χρειαστούν περισσότερες συνεδρίες. Παράλληλα η τιμή κάθε συνεδρίας είναι σύμφωνη με τις τιμές της αγοράς στον θεραπευτικό κλάδο.