Το ωφέλιμο αποτέλεσμα της κλινικής υπνοθεραπείας και του νευρογλωσσικού προγραμματισμού, μένουν εντυπωμένα στην μνήμη και λειτουργούν θεραπευτικά σε βάθος χρόνου, ενώ χτίζονται και μονιμοποιούνται με κάθε επιπλέον συνεδρία. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ηχογράφησης της συνεδρίας.