Κάποιοι άνθρωποι υπνωτίζονται πολύ εύκολα και άλλοι πιο δύσκολα. Αυτή η ικανότητα έχει να κάνει συνήθως με την αίσθηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Η θεραπευτική ύπνωση μπορεί να γίνει με τα μάτια κλειστά ή ανοιχτά εστιάζοντας σε κάποιο σημείο. Η θέληση και η εμπιστοσύνη είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες για επιτυχία.