Είναι σαν να αναφερόμαστε στην λέξη μουσική, αλλά να μην διαχωρίζουμε το είδος της μουσικής. Η υπνοθεραπεία (θεραπευτική ύπνωση) έχει μέθοδο και αποσκοπεί στην θεραπεία. Θεραπείες όμως υπάρχουν πολλές, άρα χρειάζεται να γίνουμε ακόμη πιο συγκεκριμένοι.
Η κλινική θεραπευτική ύπνωση, έχει επίσης μέθοδο και αποσκοπεί στη θεραπεία πάνω σε κλινικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη της την κλινική εικόνα του ατόμου, τις εξετάσεις και τα συμπτώματα του. Συνδυάζει δηλαδή τη θεραπεία και βλέπει τον άνθρωπο ολιστικά, γιατί τα προβλήματα είναι ψυχοσωματικά. Πριν νοσήσει το σώμα νοσεί ο ψυχισμός μας. Δεν μπορούμε όμως να αγνοούμε ποτέ τα κλινικά συμπτώματα που μας δίνει το σώμα το οποίο μας πληροφορεί για τη σοβαρότητα της ψυχικής μας κατάστασης. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
Συνεπώς, χωρίς τη σωστή ιατρική βάση, επαγγελματική κατάρτιση, σπουδή και την ωφέλιμη πρόθεση κάποιος υπνωτιστής δεν είναι θεραπευτής. Η επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να γίνεται σε ένα ινστιτούτο που να δικαιούται να φέρει τον όρο της θεραπείας και να φέρει κώδικα ηθικής της Υπνοθεραπείας. Υπάρχει διαφορετική τεχνική για την αποκοπή καπνίσματος, την κατάθλιψη, την κακοποίηση, την αγοραφοβία, την ημικρανία, τα δερματικά, οπότε ένα πτυχίο υπνωτιστή δεν εμπερικλείει αυτήν την εκπαίδευση και συνεπώς δεν είναι ωφέλιμος. Υπνωτιστές βλέπουμε επίσης στην τηλεόραση, στα τσίρκο και στη θεατρική σκηνή, το οποίο θέαμα έχει ως σκοπό να εντυπωσιάσει και όχι να θεραπεύσει.
Η αναδρομή σε προηγούμενη ζωή είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο εντελώς. Είναι μια αρκετά εξειδικευμένη μέθοδος για αρκετά ιδιαίτερες περιπτώσεις.