Όταν η υπνοθεραπεία γίνεται από έναν άρτια εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο επαγγελματία, ο οποίος υπηρετεί αυτό που πρεσβεύει και είναι πάνω από όλα, όχι απλά επαγγελματίας αλλά άνθρωπος με την Χριστική έννοια, είναι η πιο γρήγορη μέθοδος στρατηγικής για αλλαγή νοοτροπίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας το άτομο συνδέεται με τον εσωτερικό του σύμβουλο-εαυτό και βλέπει τις περιοχές των σφαλμάτων του. Κάποιες φορές αυτό συμβαίνει από την πρώτη συνεδρία. Κατόπιν, μέσα από τη θέληση κάποιου να αποτινάξει το πρόβλημα αρχίζει η διόρθωση της επιζήμιας νοοτροπίας. Όμως η προσέγγιση πρέπει να γίνεται ανώδυνα. Πρέπει κάποιος να αναγνωρίσει τα βαθύτερα αίτια του προβλήματος, να το συγχωρέσει και να το αποδεχτεί με αγάπη. Αυτή η συμφιλίωση δεν μπορεί να γίνει εύκολα ή ανώδυνα σε συνειδητό επίπεδο με κάποιο άλλο είδος θεραπείας. Η υπνοθεραπεία παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες εσωτερικής ασφάλειας και γαλήνης, σαν να παρακολουθεί κάποιος μια ταινία, συμπονά και ταυτίζεται με τον πρωταγωνιστή, που όμως είναι στην ουσία ο ίδιος του ο εαυτός.