Η θεραπευτική ύπνωση έχει τέσσερα στάδια:
1. Το στάδιο της εισαγωγής, που περιλαμβάνει απαλή μουσική, αναπνοές και χαλάρωση
2. Το στάδιο της εμβάθυνσης, κατά τη διάρκεια του οποίου προσεγγίζουμε το κέντρο μας
3. Το στάδιο της διαχείρισης του κυρίως θέματος όπου υπάρχει διάλογος με τον υπνοθεραπευτή και βιωματικές ασκήσεις
4. Το στάδιο της επαναφοράς κατά το οποίο συνειδητοποιούμε το ωφέλιμο αποτέλεσμα της συνεδρίας και επιστρέφουμε με διάλογο σε συνειδητό επίπεδο.
Το αποτέλεσμα της κάθε συνεδρίας φαίνεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Χρειάζεται ένα μίνιμουμ έξη συνεδριών για τις περισσότερες περιπτώσεις, ώστε να χτιστεί και να μονιμοποιηθεί η απουσία του αρχικού προβλήματος.