Στην Αγγλία όπως και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Αμερική, υπάρχει μεγάλη δημοσιευμένη έρευνα γύρω από το αντικείμενο της υπνοθεραπείας. Η έρευνα αυτή εμπεριέχει την ποσοτική και ποιοτική μέθοδο, δηλαδή κλινικές μελέτες, αλλά και βιωματικές καταγεγραμμένες περιπτώσεις. Πολλές από αυτές τις έρευνες γίνονται σε νοσοκομεία, κλινικές, κοινωνικά ιδρύματα ακόμη και σχολεία. Η υπνοθεραπεία στην Αγγλία είναι πολύ διαδεδομένη και πολλά άτομα τη σπουδάζουν ακόμη και ως χόμπι για την δική τους ωφέλεια και αυτογνωσία. Υπάρχουν εγκεκριμένοι φορείς και σύλλογοι που επιβλέπουν τον κώδικα ηθικής του συγκεκριμένου επαγγέλματος και κάνουν επίβλεψη των ατόμων που την ασκούν. Η υπνοθεραπεία στην Αγγλία υπάγεται στις συμπληρωματικές θεραπείες και στο CNHC (Complementary & Natural Healthcare Council) και όχι στις εναλλακτικές, το οποίο σημαίνει ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με καμία άλλη θεραπεία. Στην Ελλάδα είμαστε ακόμη σε εμβρυικό στάδιο, καθώς δεν υπάρχει ακόμη κάποιος ανάλογος υπεύθυνος φορέας, επομένως η έγκριση και νομική κάλυψη πρέπει να προέρχεται από το εξωτερικό.