Μια συνεδρία Ρέικι μπορεί να διαρκέσει περίπου από 40λεπτά μέχρι 1ώρα, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε ακριβώς. Καθώς ο κάθε άνθρωπος και θεραπευόμενος  είναι μοναδικός και διαφορετικός, και η κάθε περίπτωση μοναδική και διαφορετική. Άρα κατά περίπτωση και ανάλογα την δεκτικότητα του εκάστοτε θεραπευόμενου στην εκάστοτε συνεδρία.