Υπνοθεραπεία είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία υπάρχει αυξημένη θέληση για αλλαγή και εσωτερική συγκέντρωση. Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής ύπνωσης, ο θεραπευτής οδηγεί τον ενδιαφερόμενο σε μια μυϊκή και συναισθηματική αποφόρτιση και χαλάρωση μέσα από μια σειρά αναπνοών και οραματικών εικόνων. Σε αυτή την κατάσταση μέσω της καταλληλότερης κάθε φοράς τεχνικής, ο ενδιαφερόμενος καλείται να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του και να απαλλαγεί από βλαβερές συνήθειες ανθυγιεινές πεποιθήσεις, παλαιά τραύματα και εσωτερικές εμπλοκές κινητοποιώντας και ενισχύοντας την δική του θέληση.