Το Ρέικι είναι μία αρχαία μέθοδος  φυσικής θεραπείας σώματος και νου. Η λέξη Ρέικι σημαίνει ροή ενέργειας κι έτσι ακριβώς λειτουργεί.

Το Ρέικι δεν έχει παρενέργειες, δεν είναι θρησκεία και δεν αντικαθιστά την ιατρική.