Loading...

Τι είναι η κλινική υπνοθεραπεία - Συχνές Ερωτήσεις

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ2022-11-29T13:23:43+00:00
Τι είναι η κλινική υπνοθεραπεία - Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Τι ακριβώς συμβαίνει στην υπνοθεραπεία;2022-11-29T13:21:05+00:00

Υπνοθεραπεία είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία υπάρχει αυξημένη θέληση για αλλαγή και εσωτερική συγκέντρωση. Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής ύπνωσης, ο θεραπευτής οδηγεί τον ενδιαφερόμενο σε μια μυϊκή και συναισθηματική αποφόρτιση και χαλάρωση μέσα από μια σειρά αναπνοών και οραματικών εικόνων. Σε αυτή την κατάσταση μέσω της καταλληλότερης κάθε φοράς τεχνικής, ο ενδιαφερόμενος καλείται να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του και να απαλλαγεί από βλαβερές συνήθειες ανθυγιεινές πεποιθήσεις, παλαιά τραύματα και εσωτερικές εμπλοκές κινητοποιώντας και ενισχύοντας την δική του θέληση.

Ποια είναι τα στάδια που εφαρμόζονται κατά την ύπνωση;2022-11-29T13:21:38+00:00

Η θεραπευτική ύπνωση έχει τέσσερα στάδια:
1. Το στάδιο της εισαγωγής, που περιλαμβάνει απαλή μουσική, αναπνοές και χαλάρωση
2. Το στάδιο της εμβάθυνσης, κατά τη διάρκεια του οποίου προσεγγίζουμε το κέντρο μας
3. Το στάδιο της διαχείρισης του κυρίως θέματος όπου υπάρχει διάλογος με τον υπνοθεραπευτή και βιωματικές ασκήσεις
4. Το στάδιο της επαναφοράς κατά το οποίο συνειδητοποιούμε το ωφέλιμο αποτέλεσμα της συνεδρίας και επιστρέφουμε με διάλογο σε συνειδητό επίπεδο.
Το αποτέλεσμα της κάθε συνεδρίας φαίνεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Χρειάζεται ένα μίνιμουμ έξη συνεδριών για τις περισσότερες περιπτώσεις, ώστε να χτιστεί και να μονιμοποιηθεί η απουσία του αρχικού προβλήματος.

Αντιλαμβάνεται πλήρως το περιβάλλον του το άτομο κατά την διάρκεια της συνεδρίας; Έχει τον έλεγχο του εαυτού του;2022-11-29T13:21:44+00:00

Η θεραπευτική ύπνωση και ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός είναι ένα εργαλείο καταπολέμησης του εσωτερικού άγχους και της αρνητικής νοοτροπίας και για αυτό τον λόγο οι τεχνικές αυτές βασίζονται στην ενθάρρυνση και την αυτοπεποίθηση. Η εργασία γίνεται με διάλογο σε συνειδητό και ασυνείδητο επίπεδο και η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει είτε με ανοιχτά είτε με κλειστά μάτια. Το άτομο έχει πλήρη αντίληψη του τι συμβαίνει, υπάρχει συνομιλία, ενώ παράλληλα γίνονται και βιωματικές ασκήσεις κατά τις οποίες χρειάζεται να έχει κινητικότητα.

Ποιά είναι περιληπτικά η διαφορά της υπνοθεραπείας σε σχέση με άλλες μορφές θεραπείας;2022-11-29T13:21:52+00:00

Όταν η υπνοθεραπεία γίνεται από έναν άρτια εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο επαγγελματία, ο οποίος υπηρετεί αυτό που πρεσβεύει και είναι πάνω από όλα, όχι απλά επαγγελματίας αλλά άνθρωπος με την Χριστική έννοια, είναι η πιο γρήγορη μέθοδος στρατηγικής για αλλαγή νοοτροπίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας το άτομο συνδέεται με τον εσωτερικό του σύμβουλο-εαυτό και βλέπει τις περιοχές των σφαλμάτων του. Κάποιες φορές αυτό συμβαίνει από την πρώτη συνεδρία. Κατόπιν, μέσα από τη θέληση κάποιου να αποτινάξει το πρόβλημα αρχίζει η διόρθωση της επιζήμιας νοοτροπίας. Όμως η προσέγγιση πρέπει να γίνεται ανώδυνα. Πρέπει κάποιος να αναγνωρίσει τα βαθύτερα αίτια του προβλήματος, να το συγχωρέσει και να το αποδεχτεί με αγάπη. Αυτή η συμφιλίωση δεν μπορεί να γίνει εύκολα ή ανώδυνα σε συνειδητό επίπεδο με κάποιο άλλο είδος θεραπείας. Η υπνοθεραπεία παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες εσωτερικής ασφάλειας και γαλήνης, σαν να παρακολουθεί κάποιος μια ταινία, συμπονά και ταυτίζεται με τον πρωταγωνιστή, που όμως είναι στην ουσία ο ίδιος του ο εαυτός.

Μπορούν όλοι να υπνωτιστούν;2022-11-29T13:21:58+00:00

Κάποιοι άνθρωποι υπνωτίζονται πολύ εύκολα και άλλοι πιο δύσκολα. Αυτή η ικανότητα έχει να κάνει συνήθως με την αίσθηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Η θεραπευτική ύπνωση μπορεί να γίνει με τα μάτια κλειστά ή ανοιχτά εστιάζοντας σε κάποιο σημείο. Η θέληση και η εμπιστοσύνη είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες για επιτυχία.

Πώς αντιλαμβάνεται η ελληνική κοινωνία την υπνοθεραπεία σε σύγκριση με την αγγλική;2022-11-29T13:22:05+00:00

Στην Αγγλία όπως και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Αμερική, υπάρχει μεγάλη δημοσιευμένη έρευνα γύρω από το αντικείμενο της υπνοθεραπείας. Η έρευνα αυτή εμπεριέχει την ποσοτική και ποιοτική μέθοδο, δηλαδή κλινικές μελέτες, αλλά και βιωματικές καταγεγραμμένες περιπτώσεις. Πολλές από αυτές τις έρευνες γίνονται σε νοσοκομεία, κλινικές, κοινωνικά ιδρύματα ακόμη και σχολεία. Η υπνοθεραπεία στην Αγγλία είναι πολύ διαδεδομένη και πολλά άτομα τη σπουδάζουν ακόμη και ως χόμπι για την δική τους ωφέλεια και αυτογνωσία. Υπάρχουν εγκεκριμένοι φορείς και σύλλογοι που επιβλέπουν τον κώδικα ηθικής του συγκεκριμένου επαγγέλματος και κάνουν επίβλεψη των ατόμων που την ασκούν. Η υπνοθεραπεία στην Αγγλία υπάγεται στις συμπληρωματικές θεραπείες και στο CNHC (Complementary & Natural Healthcare Council) και όχι στις εναλλακτικές, το οποίο σημαίνει ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με καμία άλλη θεραπεία. Στην Ελλάδα είμαστε ακόμη σε εμβρυικό στάδιο, καθώς δεν υπάρχει ακόμη κάποιος ανάλογος υπεύθυνος φορέας, επομένως η έγκριση και νομική κάλυψη πρέπει να προέρχεται από το εξωτερικό.

Ποια είναι η διαφορά του υπνωτισμού, της υπνοθεραπείας και της αναδρομής σε προηγούμενη ζωή;2022-11-29T13:22:11+00:00

Είναι σαν να αναφερόμαστε στην λέξη μουσική, αλλά να μην διαχωρίζουμε το είδος της μουσικής. Η υπνοθεραπεία (θεραπευτική ύπνωση) έχει μέθοδο και αποσκοπεί στην θεραπεία. Θεραπείες όμως υπάρχουν πολλές, άρα χρειάζεται να γίνουμε ακόμη πιο συγκεκριμένοι.
Η κλινική θεραπευτική ύπνωση, έχει επίσης μέθοδο και αποσκοπεί στη θεραπεία πάνω σε κλινικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη της την κλινική εικόνα του ατόμου, τις εξετάσεις και τα συμπτώματα του. Συνδυάζει δηλαδή τη θεραπεία και βλέπει τον άνθρωπο ολιστικά, γιατί τα προβλήματα είναι ψυχοσωματικά. Πριν νοσήσει το σώμα νοσεί ο ψυχισμός μας. Δεν μπορούμε όμως να αγνοούμε ποτέ τα κλινικά συμπτώματα που μας δίνει το σώμα το οποίο μας πληροφορεί για τη σοβαρότητα της ψυχικής μας κατάστασης. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
Συνεπώς, χωρίς τη σωστή ιατρική βάση, επαγγελματική κατάρτιση, σπουδή και την ωφέλιμη πρόθεση κάποιος υπνωτιστής δεν είναι θεραπευτής. Η επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να γίνεται σε ένα ινστιτούτο που να δικαιούται να φέρει τον όρο της θεραπείας και να φέρει κώδικα ηθικής της Υπνοθεραπείας. Υπάρχει διαφορετική τεχνική για την αποκοπή καπνίσματος, την κατάθλιψη, την κακοποίηση, την αγοραφοβία, την ημικρανία, τα δερματικά, οπότε ένα πτυχίο υπνωτιστή δεν εμπερικλείει αυτήν την εκπαίδευση και συνεπώς δεν είναι ωφέλιμος. Υπνωτιστές βλέπουμε επίσης στην τηλεόραση, στα τσίρκο και στη θεατρική σκηνή, το οποίο θέαμα έχει ως σκοπό να εντυπωσιάσει και όχι να θεραπεύσει.
Η αναδρομή σε προηγούμενη ζωή είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο εντελώς. Είναι μια αρκετά εξειδικευμένη μέθοδος για αρκετά ιδιαίτερες περιπτώσεις.

Μετά την ύπνωση θα θυμάμαι τη συνεδρία;2022-11-29T13:22:16+00:00

Το ωφέλιμο αποτέλεσμα της κλινικής υπνοθεραπείας και του νευρογλωσσικού προγραμματισμού, μένουν εντυπωμένα στην μνήμη και λειτουργούν θεραπευτικά σε βάθος χρόνου, ενώ χτίζονται και μονιμοποιούνται με κάθε επιπλέον συνεδρία. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ηχογράφησης της συνεδρίας.

Σε ποιές περιπτώσεις είναι ωφέλιμη η υπνοθεραπεία;2022-11-29T13:22:22+00:00
 • Υγιή όρια και αγάπη εαυτού, πρακτική ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης
 • Διακοπή καπνίσματος σε 2 ώρες
 • Διαχείριση βάρους, βουλιμίας/ανορεξίας
 • Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου/σπαστικής κολίτιδας
 • Θεραπεία με αρχέτυπα βάσει Jung
 • Εξισορρόπηση αρσενικής και θηλυκής ενέργειας
 • Κατάθλιψη, ψυχαναγκαστική διαταραχή, αναβλητικότητα, νευρολογικές διαταραχές,
 • Φοβίες, άγχος, κρίσεις πανικού, μετα-τραυματικό στρες, εσωτερικό άγχος
 • Φόβος σκηνικής παρουσίας και τεχνικές ομιλίας και αυτοπεποίθησης
 • Διαχείριση θυμού, ημικρανίες, έμμονες ιδέες
 • Συναισθηματική εξάρτηση στη σχέση, συν-εξάρτηση στην οικογένεια,
 • Αλκοολισμό
 • Ψωρίαση και έκζεμα
 • Έλλειψη αυτοπεποίθησης, μαθησιακές δυσκολίες
 • Ανάκληση μνήμης, ενίσχυση της μάθησης
 • Υπέρταση
 • Βελτίωση απόδοσης σε αθλητικές επιδόσεις
 • Ινομυαλγία, ψυχοσωματικοί πόνοι, νευρολογικά περιστατικά
 • Αϋπνία,
 • Ψυχολογική υποστήριξη ασθενών με καρκίνο
Είναι ακριβή η υπνοθεραπεία;2022-11-29T13:22:29+00:00

Η υπνοθεραπεία είναι η πιο άμεση και οικονομική μορφή θεραπείας αφού μέσα σε 1-6 συνεδρίες επιτυγχάνονται ουσιαστικά και μόνιμα αποτελέσματα. Εξαίρεση αποτελούν τα δερματικά και η κατάθλιψη όπου μπορεί να χρειαστούν περισσότερες συνεδρίες. Παράλληλα η τιμή κάθε συνεδρίας είναι σύμφωνη με τις τιμές της αγοράς στον θεραπευτικό κλάδο.

Υπνοθεραπεία – Μαρτυρίες Πελατών

 • Σ.Τ.

  Γνωρίζω την Χρυσάνθη εδώ και 5 χρόνια και μπορώ να πω ότι δεν γνώριζα τίποτα για την υπνοθεραπεία πριν από αυτό και δεν ήταν μια μορφή θεραπείας που θα πίστευα στο παρελθόν. Προφανώς γιατί δεν είχα ασχοληθεί καθόλου για να μάθω το τι ακριβώς είναι. Η Χρυσάνθη είναι πολύ καλή επαγγελματίας και νοιάζεται για τους ασθενεις της και για την πρόοδό τους και πραγματικά καταφέρνει να τους βοηθήσει αν και αυτοί φυσικά το επιθυμούν πραγματικά. Εχω κάνει και εγώ κάποιες συνεδρίες μαζί της και πραγματικά η αίσθηση είναι ιδιαίτερη γιατί κατά κάποιο τρόπο 'ανοίγεσαι' και όλες οι συνειδητές και ασυνείδητες άμυνες υποχωρούν. Ελπίζω να την εμπιστευτείτε ώστε να προσπαθήσει να σας βοηθήσει ακόμα και αν σε πρώτη φάση έχετε δυσπιστία για την υπνοθεραπεία. Θα ξαφνιαστείτε πιστεύω ευχάριστα όπως και εγώ.

 • Γ.Τ.

  Life is creating your self.. Η αλήθεια είναι ότι είχα έναν δισταγμό για την όλη διαδικασία διότι θα ήταν η πρώτη φορά που θα ερχόμουν σε επαφή με την υπνοθεραπεία. Ωστόσο δεν μπορούσα να φανταστώ ότι οι συνεδρίες θα ήταν ένα υπέροχο εσωτερικό ταξίδι με πιλότο την εξαιρετική Χρυσάνθη Δαφοπούλου, η οποία είναι ίσως η μοναδική τόσο άρτια καταρτισμένη στον τομέα της στην Ελλάδα. Πέραν τούτου και σαν άνθρωπος είναι αξιοθαύμαστη διότι εμένα προσωπικά μου έδειξε έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τη πρόοδό μου. Το ευχαριστώ είναι πολυ μικρή λέξη για την ευγνωμοσύνη μου προς αυτήν.

 • Μ.Ο.

  Αξίζει να την εμπιστευτείτε για να σας οδηγήσει εκεί που θέλετε! Να βρείτε τον εαυτό σας, να πετύχετε αυτά που αγαπάτε!

 • C.D.

  The class was wonderful. Throughout the whole experience I felt relaxed and connected to the class through the content and practical exercises that was lead throughout the session. Inspired by the teachers words I felt myself become aware of myself and others with a brighter perspective. It was fun and the feelings and emotions from the meditation surprised me to get out of my head some of the thoughts that I didn't know that existed. It's amazing what you can get out of a few hours.

 • C.G

  Hypnotherapy with Chryssanthi was easy, natural and effective. I was made to feel welcome and comfortable. I was helped into a guided meditation where I was fully aware and conscious, where I had the choice to close my eyes. Several techniques were used, which made the session interesting and entertaining. I loved the conversation and the complete focus on me. The visualisations were fun and powerful and when I left I felt empowered and able to tackle my challenges! I would safely recommend Chryssanthi to anyone with unhelpful habits or beliefs! This ancient Greek science works! =)

 • N.S.

  The first time in my life I am having amazing sleep! I love my new me 🙂 My hypnotherapy with Chryssanthi Dafopoulou was a life changing experience. I love that she implemented all different kinds of self help techniques in the sessions. I think she has an outstanding understanding of the human nature and tailors the sessions according to the individuals needs. The whole therapy felt like a magical adventure story about me with a happy ending. The flexibility of the session schedules helped me to integrate the therapy into my busy lifestyle.

 • L.T.

  A woman of belief, of clear spirit, the perfect guide to the inner self. A rewarding experience, therapeutic, liberating, bringing oneself closer to his/her human nature.

 • D.M.

  She is a blessing the only think you have to do is to let yourself to her blessed hands.

 • K.X

  Ηθελα τοσο να μην αφησω την κριτικη μου μονο με τα πεντε αστερακια,αλλα να γραψω κιολας την εμπειρια μου με την αγαπημενη φιλη Χρυσανθη! Την πρωτη φορα που την συνάντησα δεν ηξερα τι να περιμενω απο αυτην, ίσως να μην ηξερα και τι θελω απο αυτην. Καθε επομενη φορα που πηγαινα στις συνεδριες μας, ηξερα οτι παω να συναντησω την νεραιδα που ανακαλυψα για να με αγγιξει με το μαγικο ραβδακι της! Παρολο που η νεραιδα λεει οτι τελειωσαμε, η δικη μου to do list του μηνα περιλαμβάνει μια επισκεψη στο βασιλειο της! Χρυσανθη σε ευχαριστω!

 • M.G

  I found the session quite powerful as I think you know, possibly because I had already begun this journey & done quite a bit of work around the child within me & a few of the issues of my childhood. I have been told before I present as a wounded child & clearly recognise a number of behaviour patterns in your report. I had however not previously been able to really acknowledge the source of the deep fear within me & this has brought a shift.

 • Claire D

  The class was wonderful. Throughout the whole experience I felt relaxed and connected to the class through the content and practical exercises that was lead throughout the session. Inspired by the teachers words I felt myself become aware of myself and others with a brighter perspective. It was fun and the feelings and emotions from the meditation surprised me to get out of my head some of the thoughts that I didn't know that existed. It's amazing what you can get out of a few hours.

 • Christina G

  Hypnotherapy with Chryssanthi was easy, natural and effective. I was made to feel welcome and comfortable. I was helped into a guided meditation where I was fully aware and conscious, where I had the choice to close my eyes. Several techniques were used, which made the session interesting and entertaining. I loved the conversation and the complete focus on me. The visualisations were fun and powerful and when I left I felt empowered and able to tackle my challenges! I would safely recommend Chryssanthi to anyone with unhelpful habits or beliefs! This ancient Greek science works! =)

 • Nora S.

  The first time in my life I am having amazing sleep! I love my new me :)My hypnotherapy with Chryssanthi Dafopoulou was a life changing experience. I love that she implemented all different kinds of self help techniques in the sessions. I think she has an outstanding understanding of the human nature and tailors the sessions according to the individuals needs. The whole therapy felt like a magical adventure story about me with a happy ending. The flexibility of the session schedules helped me to integrate the therapy into my busy lifestyle.

 • Leoni T.

  A woman of belief, of clear spirit, the perfect guide to the inner self. A rewarding experience, therapeutic, liberating, bringing oneself closer to his/her human nature.

 • Melina E.
  Καταπληκτικό μηχάνημα το συστήνω ανεπιφύλακτα. Πριν το δοκιμάσω είχα ημέρες να κοιμηθώ εξαιτίας πόνων αυχενικού. Με την πρώτη φορά είδα αποτελέσματα που δεν περίμενα. Μειώθηκαν αρκετά οι πόνοι σε μέση και πλάτη, καθώς και στο κεφάλι και κοιμήθηκα ήρεμα.
 • Marina K

  Chryssanthi is a wonderful warm and healing human being and her treatments really helped me get some firm grounding and understanding of who I am. She is a gentle teacher and one who's teachings remain firmly grounded with me.

Κριτήρια επιλογής Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας:

Κλινική Υπνοθεραπεία και Θεραπευτικός Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP)

Οι κλινικοί υπνοθεραπευτές πρέπει να είναι πρώτα αυτοί θεραπευμένοι από τα δικά τους πάθη. Οφείλουν να είναι πλήρως καταρτισμένοι, επαγγελματικά και νομικά κατοχυρωμένοι από το σώμα έγκρισης τους συνεχίζουν να έχουν συνεδρίες με έναν επόπτη. Η έγκριση αυτή προέρχεται από το εξωτερικό αφού μέχρι σήμερα η ειδικότητα της κλινικής υπνοθεραπείας δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Εκτός από τις θεραπευτικές μεθόδους και την τεχνική γνώση χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα δυνατοί και ανθεκτικοί ως ψυχοσύνθεση και να είναι απαλλαγμένοι από αδυναμίες και εγωισμό. Πρέπει να έχουν λύσει ουσιαστικά τα δικά τους προσωπικά και ψυχολογικά θέματα. Χρειάζεται μεγάλη εμπειρία σε προσωπικό επίπεδο και θεραπεία που πρέπει να έχει προηγηθεί στον ίδιο το θεραπευτή. ΟΙ θεραπευτές οφείλουν να γνωρίζουν ότι είναι απλά το μέσον της θεραπείας και να έχουν διαρκή εξέλιξη και επαγρύπνηση στο προσωπικό κομμάτι ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να έχουν την ικανότητα να αυτοθεραπεύονται με τις ίδιες μεθόδους που χρησιμοποιούν και διδάσκουν.

Πρέπει να υπάρχει μεγάλη θέληση και ειλικρίνεια για να μπορέσει κάποιος να προσεγγίσει το θεραπευτικό κομμάτι και να έχει το θάρρος να δει τις αδυναμίες του και να τις διορθώσει. Δεν αρκεί να θέλει απλά να βοηθήσει. Πρέπει να υπάρχει μέσα του ως βάση το ανθρώπινο στοιχείο και η ισορροπία χωρίς συμπλέγματα ανωτερότητας η κατωτερότητας ως προς τον θεραπευόμενο. Ο σωστός θεραπευτής πρέπει να έχει νικήσει μέσα του το θυμό και να διαχειρίζεται οποιαδήποτε πρόκληση όσο αφορά τα συναισθήματα του.

Οι θεραπευτές χρειάζεται να έχουν μεγάλη καρδιά και Χριστική συμπόνοια για να μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση και δυσκολία. Χρειάζεται να αγαπούν τους ανθρώπους και να έχουν ανοιχτό μυαλό, διαίσθηση μέσω εμπειρίας και ευφυία της καρδιάς. Χρειάζεται να είναι ατρόμητοι, όχι όμως σκληροί και συγχρόνως ευαίσθητοι στα μυνήματα που εκπέμπουν οι άλλοι. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός εμπιστοσύνης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ευγενή επιμονή και υπομονή. Οι σωστοί θεραπευτές δεν κάνουν πρόωρες παρεμβάσεις ούτε δίνουν πρόωρη βοήθεια έτσι ώστε το άτομο να παίρνει την ευθύνη του εαυτού του κατά την διάρκεια των βιωματικών ασκήσεων και συνειδητοποιήσεων. Οπότε κερδίζουμε χρόνο από πόνο, ψυχανάλυση και λεπτομέρειες που δεν έχουν σημασία. Αν υπάρχουν αυτές οι ποιότητες τότε η θεραπεία ενεργοποιείται άμεσα γιατί υπάρχει η επαγγελματική κατάρτιση, η ανθρώπινη σύνδεση και εμπιστοσύνη μαζί με την καλή πρόθεση για θεραπεία.

Ποια είναι τα στάδια που εφαρμόζονται κατά την ύπνωση;

Η θεραπευτική ύπνωση έχει τέσσερα στάδια:

1. Το στάδιο της εισαγωγής που περιλαμβάνει απαλή μουσική, αναπνοές και χαλάρωση
2. Το στάδιο της εμβάθυνσης κατά τη διάρκεια του οποίου προσεγγίζουμε το κέντρο μας
3. Το στάδιο της διαχείρισης του κυρίως θέματος όπου υπάρχει διάλογος με τον υπνοθεραπευτή και βιωματικές ασκήσεις
4. Το στάδιο της επαναφοράς κατά το οποίο συνειδητοποιούμε το ωφέλιμο αποτέλεσμα της συνεδρίας και επιστρέφουμε σε συνειδητό επίπεδο.

Το αποτέλεσμα της κάθε συνεδρίας φαίνεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα και χτίζεται ανάμεσα στις συνεδρίες. Χρειάζεται ένα μίνιμουμ έξη συνεδριών για τις περισσότερες περιπτώσεις, ώστε να χτιστεί και να μονιμοποιηθεί η απουσία του αρχικού προβλήματος.

Τι είναι η κλινική υπνοθεραπεία - Συχνές Ερωτήσεις

Κλινική υπνοθεραπεία & Νευρογλωσσικός προγραμματισμός  (NLP) : Μια γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδος για τη θεραπεία ψυχοσωματικών προβλημάτων

Η κλινική υπνοθεραπεία είναι μια βαθειά κατάσταση χαλάρωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας με θετικές υποβολές και οραματισμό επέρχονται ευεργετικές αλλαγές συμπεριφοράς. Σε κάθε συνεδρία το άτομο έχει τον πλήρη έλεγχο και υπάρχει διάλογος. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, το πρόβλημα εξετάζεται αντικειμενικά, χωρίς συναισθηματική έξαρση και επέρχονται, συνειδητοποιήσεις για την τις αιτία των προβλημάτων που το άτομο αντιμετωπίζει. Έτσι, μπορεί να αντικαταστήσει με επιτυχία επιζήμια πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς και να απαλλαγεί από εμμονές και ψυχοσωματικά προβλήματα. Η υπνοθεραπεία ανήκει στις συμπληρωματικές θεραπείες. Ο Νευρογλωσσικός προγραμματισμός αναφέρεται στη χρήση του μυαλού, και της γλώσσας σε συνδυασμό με υπνοθεραπεία για να εξισορροπήσει τα ημισφαίρια του εγκεφάλου. Η χρήση αυτών των δύο θεραπευτικών εργαλείων σε συνδιασμό μπορεί να επιφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα για οποιαδήποτε πάθηση.

Υπάρχει καταγεγραμμένη σύγχρονη έρευνα και προσωπικές μαρτυρίες (qualitative & quantitative research) των παρακάτω ψυχοσωματικών προβλημάτων και της αποθεραπεία τους. Επικοινωνήστε μαζί μου για μια πλήρη ενημέρωση πάνω στο θέμα που σας απασχολεί.

 • Υγιή όρια και αγάπη εαυτού, πρακτική ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης
 • Διακοπή καπνίσματος σε 2 ώρες
 • Διαχείριση βάρους, βουλιμίας/ανορεξίας
 • Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου/σπαστικής κολίτιδας
 • Θεραπεία με αρχέτυπα βάσει Jung
 • Εξισορρόπηση αρσενικής και θηλυκής ενέργειας
 • Κατάθλιψη, ψυχαναγκαστική διαταραχή, αναβλητικότητα, νευρολογικές διαταραχές,
 • Φοβίες, άγχος, κρίσεις πανικού, μετα-τραυματικό στρες, εσωτερικό άγχος
 • Φόβος σκηνικής παρουσίας και τεχνικές ομιλίας και αυτοπεποίθησης
 • Διαχείριση θυμού, ημικρανίες, έμμονες ιδέες
 • Συναισθηματική εξάρτηση στη σχέση, συν-εξάρτηση στην οικογένεια,
 • Αλκοολισμό
 • Ψωρίαση και έκζεμα
 • Έλλειψη αυτοπεποίθησης, μαθησιακές δυσκολίες
 • Ανάκληση μνήμης, ενίσχυση της μάθησης
 • Υπέρταση
 • Βελτίωση απόδοσης σε αθλητικές επιδόσεις
 • Ινομυαλγία, ψυχοσωματικοί πόνοι, νευρολογικά περιστατικά
 • Αϋπνία,
 • Ψυχολογική υποστήριξη ασθενών με καρκίνο

Κλινική Υπνοθεραπεία – Μυθοι και Αλήθειες

Η σημασία της λήψης σωστού ιστορικού για το θεραπευτικό αποτέλεσμα

Η πρώτη λήψη ιστορικού είναι πολύ σημαντική γιατί από αυτήν εξαρτάται αν θα υπάρξει μια ποιοτική σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας ανάμεσα σε θεραπευτή και θεραπευόμενο.  Η χημεία αυτή αναπτύσσεται από στοιχεία όπως η ειλικρίνεια, η απλότητα και η φυσικότητα αλλά και από αστάθμητους παράγοντες επικοινωνίας. Μέσα από την συζήτηση τους, θεραπευτής και θεραπευόμενος καταλαβαίνουν τα πάντα συνειδητά ή ασυνείδητά, όπως, συναισθήματα, προσωπική διάθεση, καθώς και τι εκπέμπει η συχνότητα της φωνής και τελικά κατανοούν εάν είναι ωφέλιμο να συνεργαστούν. Ο επαγγελματικός ρόλος, η συμπεριφορά και οι τεχνικές γνώσεις του υπνοθεραπευτή είναι απαραίτητα στοιχεία αλλά δεν επαρκούν για να πείσουν. Η σχέση ανάμεσα σε έναν υπνοθεραπευτή και θεραπευόμενο δεν είναι σχέση όπου ο θεραπευόμενος καλείται πέλατης ή ασθενής αλλά συνεργάτης. Η πρώτη συνέντευξη καθορίζει την ισορροπία της θεραπευτικής συνεργασίας, μια σχέση ισοτιμίας και σεβασμού όπου υπάρχει αρμονική συνεργασία με σκοπό την ψυχοσωματική ίαση. Κατά την διάρκεια των 1-6 συνεδριών κρίνεται απαραίτητη η λήψη ιστορικού, σε κάθε διαδοχική συνεδρία, καθώς έτσι γίνεται μια αντικειμενική καταμέτρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος με κοινή κλίμακα. Με αυτόν τον τρόπο το θετικό αποτέλεσμα παρατηρείται και χτίζεται από την πρώτη συνεδρία μέχρι την τελευταία όπου γίνεται και η μονιμοποίηση του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά την λήψη ιστορικού μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

Κλινική Υπνοθεραπεία – Ιστορικό

Πριν από κάθε συνεδρία γίνεται η λήψη ιστορικού και συμφωνείται ένα πλάνο αντιμετώπισης των προβλημάτων καθώς και ο αριθμός των συνεδριών που χρειάζονται. Κατά μέσο όρο 1-6 συνεδρίες επαρκούν για τη μονιμοποίηση της αλλαγής, όμως τα αποτελέσματα είναι εμφανή από την πρώτη συνεδρία συνεδρία και το αποτέλεσμα χτίζεται και μονιμοποιείται διαδοχικά. Περισσότερο χρόνο απαιτούν τα δερματικά και η κατάθλιψη.

Κλινική Υπνοθεραπεία – Μέθοδοι

Ένα ξεχωριστό και συνδυαστικό κομμάτι της τεχνικής μου, αποτελεί η θεραπευτική μάσκα (Creative Hypnotherapy & mask making for the soul).

Σεβασμός

Wave

Εχεμύθεια

Wave

Ειλικρίνεια

Wave

Υπευθυνότητα

Wave

Φόρμα Επικοινωνίας Για Δωρεάν Ενημέρωση

  Μαρτυρίες Πελατών

  • Σ.Τ.

   Γνωρίζω την Χρυσάνθη εδώ και 5 χρόνια και μπορώ να πω ότι δεν γνώριζα τίποτα για την υπνοθεραπεία πριν από αυτό και δεν ήταν μια μορφή θεραπείας που θα πίστευα στο παρελθόν. Προφανώς γιατί δεν είχα ασχοληθεί καθόλου για να μάθω το τι ακριβώς είναι. Η Χρυσάνθη είναι πολύ καλή επαγγελματίας και νοιάζεται για τους ασθενεις της και για την πρόοδό τους και πραγματικά καταφέρνει να τους βοηθήσει αν και αυτοί φυσικά το επιθυμούν πραγματικά. Εχω κάνει και εγώ κάποιες συνεδρίες μαζί της και πραγματικά η αίσθηση είναι ιδιαίτερη γιατί κατά κάποιο τρόπο 'ανοίγεσαι' και όλες οι συνειδητές και ασυνείδητες άμυνες υποχωρούν. Ελπίζω να την εμπιστευτείτε ώστε να προσπαθήσει να σας βοηθήσει ακόμα και αν σε πρώτη φάση έχετε δυσπιστία για την υπνοθεραπεία. Θα ξαφνιαστείτε πιστεύω ευχάριστα όπως και εγώ.

  • Γ.Τ.

   Life is creating your self.. Η αλήθεια είναι ότι είχα έναν δισταγμό για την όλη διαδικασία διότι θα ήταν η πρώτη φορά που θα ερχόμουν σε επαφή με την υπνοθεραπεία. Ωστόσο δεν μπορούσα να φανταστώ ότι οι συνεδρίες θα ήταν ένα υπέροχο εσωτερικό ταξίδι με πιλότο την εξαιρετική Χρυσάνθη Δαφοπούλου, η οποία είναι ίσως η μοναδική τόσο άρτια καταρτισμένη στον τομέα της στην Ελλάδα. Πέραν τούτου και σαν άνθρωπος είναι αξιοθαύμαστη διότι εμένα προσωπικά μου έδειξε έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τη πρόοδό μου. Το ευχαριστώ είναι πολυ μικρή λέξη για την ευγνωμοσύνη μου προς αυτήν.

  • Μ.Ο.

   Αξίζει να την εμπιστευτείτε για να σας οδηγήσει εκεί που θέλετε! Να βρείτε τον εαυτό σας, να πετύχετε αυτά που αγαπάτε!

  • C.D.

   The class was wonderful. Throughout the whole experience I felt relaxed and connected to the class through the content and practical exercises that was lead throughout the session. Inspired by the teachers words I felt myself become aware of myself and others with a brighter perspective. It was fun and the feelings and emotions from the meditation surprised me to get out of my head some of the thoughts that I didn't know that existed. It's amazing what you can get out of a few hours.

  • C.G

   Hypnotherapy with Chryssanthi was easy, natural and effective. I was made to feel welcome and comfortable. I was helped into a guided meditation where I was fully aware and conscious, where I had the choice to close my eyes. Several techniques were used, which made the session interesting and entertaining. I loved the conversation and the complete focus on me. The visualisations were fun and powerful and when I left I felt empowered and able to tackle my challenges! I would safely recommend Chryssanthi to anyone with unhelpful habits or beliefs! This ancient Greek science works! =)

  • N.S.

   The first time in my life I am having amazing sleep! I love my new me 🙂 My hypnotherapy with Chryssanthi Dafopoulou was a life changing experience. I love that she implemented all different kinds of self help techniques in the sessions. I think she has an outstanding understanding of the human nature and tailors the sessions according to the individuals needs. The whole therapy felt like a magical adventure story about me with a happy ending. The flexibility of the session schedules helped me to integrate the therapy into my busy lifestyle.

  • L.T.

   A woman of belief, of clear spirit, the perfect guide to the inner self. A rewarding experience, therapeutic, liberating, bringing oneself closer to his/her human nature.

  • D.M.

   She is a blessing the only think you have to do is to let yourself to her blessed hands.

  • K.X

   Ηθελα τοσο να μην αφησω την κριτικη μου μονο με τα πεντε αστερακια,αλλα να γραψω κιολας την εμπειρια μου με την αγαπημενη φιλη Χρυσανθη! Την πρωτη φορα που την συνάντησα δεν ηξερα τι να περιμενω απο αυτην, ίσως να μην ηξερα και τι θελω απο αυτην. Καθε επομενη φορα που πηγαινα στις συνεδριες μας, ηξερα οτι παω να συναντησω την νεραιδα που ανακαλυψα για να με αγγιξει με το μαγικο ραβδακι της! Παρολο που η νεραιδα λεει οτι τελειωσαμε, η δικη μου to do list του μηνα περιλαμβάνει μια επισκεψη στο βασιλειο της! Χρυσανθη σε ευχαριστω!

  • M.G

   I found the session quite powerful as I think you know, possibly because I had already begun this journey & done quite a bit of work around the child within me & a few of the issues of my childhood. I have been told before I present as a wounded child & clearly recognise a number of behaviour patterns in your report. I had however not previously been able to really acknowledge the source of the deep fear within me & this has brought a shift.

  • Claire D

   The class was wonderful. Throughout the whole experience I felt relaxed and connected to the class through the content and practical exercises that was lead throughout the session. Inspired by the teachers words I felt myself become aware of myself and others with a brighter perspective. It was fun and the feelings and emotions from the meditation surprised me to get out of my head some of the thoughts that I didn't know that existed. It's amazing what you can get out of a few hours.

  • Christina G

   Hypnotherapy with Chryssanthi was easy, natural and effective. I was made to feel welcome and comfortable. I was helped into a guided meditation where I was fully aware and conscious, where I had the choice to close my eyes. Several techniques were used, which made the session interesting and entertaining. I loved the conversation and the complete focus on me. The visualisations were fun and powerful and when I left I felt empowered and able to tackle my challenges! I would safely recommend Chryssanthi to anyone with unhelpful habits or beliefs! This ancient Greek science works! =)

  • Nora S.

   The first time in my life I am having amazing sleep! I love my new me :)My hypnotherapy with Chryssanthi Dafopoulou was a life changing experience. I love that she implemented all different kinds of self help techniques in the sessions. I think she has an outstanding understanding of the human nature and tailors the sessions according to the individuals needs. The whole therapy felt like a magical adventure story about me with a happy ending. The flexibility of the session schedules helped me to integrate the therapy into my busy lifestyle.

  • Leoni T.

   A woman of belief, of clear spirit, the perfect guide to the inner self. A rewarding experience, therapeutic, liberating, bringing oneself closer to his/her human nature.

  • Melina E.
   Καταπληκτικό μηχάνημα το συστήνω ανεπιφύλακτα. Πριν το δοκιμάσω είχα ημέρες να κοιμηθώ εξαιτίας πόνων αυχενικού. Με την πρώτη φορά είδα αποτελέσματα που δεν περίμενα. Μειώθηκαν αρκετά οι πόνοι σε μέση και πλάτη, καθώς και στο κεφάλι και κοιμήθηκα ήρεμα.
  • Marina K

   Chryssanthi is a wonderful warm and healing human being and her treatments really helped me get some firm grounding and understanding of who I am. She is a gentle teacher and one who's teachings remain firmly grounded with me.

  Go to Top