Τι είναι εποπτεία

Η εποπτεία είναι η συνεργασία αμοιβαίου σεβασμού, μεταξύ επόπτη (supervisor) και ειδικευόμενου ή ακόμη και έμπειρου υπνοθεραπευτή (supervisee). Ο επόπτης αποσκοπεί να βελτιώνει την ικανότητα του υπνοθεραπευτή να βοηθά αποτελεσματικά τους πελάτες του σε όλα τα επίπεδα θεραπείας. Ταυτόχρονα τον βοηθά να προστατεύει τον ίδιο του τον εαυτό, σε όλα τα προσωπικά και επαγγελματικά πλαίσια. Η επίβλεψη σε αυτό το επίπεδο προσφέρει συνεχή επαγγελματική υποστήριξη και ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα προλαμβάνει την πρόληψη λαθών αλλά και την αποφυγή ψυχικής κατάρρευσης του θεραπευτή από υπερκόπωση ή υπερβολική προσπάθεια να είναι ωφέλιμος.

Κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους συνεργασίας, ο επόπτης βελτιώνει επίσης τη διαχείριση των υγιών ορίων του θεραπευτή, τον τρόπο εργασίας του και την ικανότητα του να εκτιμά και να προλαμβάνει πιθανούς κινδύνους στο επάγγελμα του. Η μεταξύ τους συνεργασία στηρίζεται στην κατανόηση, εμπιστοσύνη και ανθρώπινη αλληλεγγύη. Σκοπός της επίβλεψης είναι να διασφαλίσει ότι η ενέργεια του υπνοθεραπευτή επαναφορτίζεται και αναπτύσσει δημιουργικότητα και ενθουσιασμό που δίνει πίσω ο ίδιος στο θεραπευτικό του έργο. Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί της εποπτείας, αλλά το σύγχρονο μοντέλο που χρησιμοποιείται από το NCH (National Council of Hypnotherapy) είναι το Solution Focused Hypnotherapy. Το μοντέλο αυτό προάγει την ηθική άσκηση του επαγγέλματος του υπνοθεραπευτή σύμφωνα με τον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας του CNHC και προστατεύει τα δικαιώματα του σε όλο το νομικό εκπαιδευτικό και επαγγελματικό φάσμα βάση της αγγλικής νομοθεσίας. Μέσω του μοντέλου Solution Focused Hypnotherapy ο υπνοθεραπευτής, μαθαίνει να αντιμετωπίζει σκληρές προκλήσεις στο θεραπευτικό τομέα, αναπτύσσει δεξιότητες και βελτιώνει την ενεργή ακρόαση και επικοινωνία με τους πελάτες του.

Η εποπτεία είναι επιπλέον μια αναγκαία ευκαιρία για τους υπνοθεραπευτές να καλύψουν κενά στην εκπαίδευση τους, ή στην πρακτική τους άσκηση, η να λύσουν πρακτικά θέματα που προκύπτουν στην πορεία. Μπορούν ακόμη να διορθώσουν περιοχές των σφαλμάτων τους και να ξεπεράσουν τους φόβους τους σε καινούργια ή παλιά θέματα που σχετίζονται με την αποδοτικότητα στο του επάγγελμα τους. Το να μπορεί κανείς να αντλήσει γνώση και εμπειρία από τον επόπτη, τους συναδέλφους τους, την ομάδα, ή σε μεταξύ τους συνεδρίες, είναι μια εξαιρετικά γρήγορη και ωφέλιμη μέθοδος. Η εποπτεία ενημερώνει τους επαγγελματίες υπνοθεραπευτές για τα ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα και τους βοηθάει να γίνουν καλύτεροι, βελτιώνοντας την θεραπευτική σχέση με τους πελάτες τους. Η εποπτεία, εστιάζεται στις δεξιότητες του θεραπευτή αλλά και σε κάθε θέμα που μπορεί να προκύψει μέσω του πελάτη και αποσκοπεί  στο να καταστήσει τον θεραπευτή ικανό να διαχειριστεί μόνος του την κάθε επερχόμενη κατάσταση. Τον οδηγεί στο σωστό μέρος αλλά δεν του υποδεικνύει τι να κάνει. Επιπλέον η εποπτεία  κρατά ενήμερους τους θεραπευτές για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της καινοτομίας και της έρευνας  στο σύγχρονο αντικείμενο της υπνοθεραπείας.

Ο ρόλος του επόπτη 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ο επόπτης φροντίζει ώστε ο υπνοθεραπευτής να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πελάτη. Εξασφαλίζει ότι υπάρχει ένα καθιερωμένο νομικό επαγγελματικό συμβόλαιο για την πρακτική της υπνοθεραπείας που αποτελεί τη βάση της εποπτείας. Μόλις αυτό το συμβόλαιο θεσπιστεί, ο επόπτης βοηθά τον υπνοθεραπευτή να διαχειριστεί την θεραπευτική σχέση με τον πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη την ψυχολογική κατάσταση του πελάτη και την κατάλληλη τεχνική προσέγγισης του θέματος. Τον βοηθά επίσης να κατανοήσει το θεραπευτικό έργο με ευαισθησία, κατανόηση και να εφαρμόσει τις δεξιότητες του σύμφωνα με το μοντέλο της εποπτείας. Ο επιβλέπων συμβουλεύει, υποστηρίζει και διδάσκει τον επιβλέποντα βοηθώντας την ανάπτυξή του ως θεραπευτή. Μέρος της διδακτικής διαδικασίας είναι το να παρακολουθεί και να αξιολογεί τον εαυτό του. Ο ρόλος του επόπτη είναι να βεβαιωθεί ότι ο υπνοθεραπευτής δεν αφήνεται στη ρουτίνα της κλινικής πρακτικής, αλλά βελτιώνει συνεχώς τον εαυτό του μέσω της συνεχούς δράσης και προβληματισμού και αναπτύσσει καινούργιες δεξιότητες μέσα από τις προκλήσεις του επαγγέλματος του.

Τα καθήκοντα του υπνοθεραπευτή κατά την διάρκεια της εποπτείας

Μέσω της εποπτείας ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος είναι είτε ειδικευόμενος είτε έμπειρος, αποκτά υποστήριξη και συνεχή εκπαίδευση για τον τρόπο που ασκεί το επάγγελμα του. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είναι σε θέση να αποσαφηνίσει ιδιαίτερες ανησυχίες σχετικά με τη δράση του και να συντάξει ένα σαφές σχέδιο δράσης. Η εποπτεία δημιουργεί θετικούς προβληματισμούς στους θεραπευτές. Σε αρκετές περιπτώσεις λαμβάνουν πληροφορίες και αμφισβητούν την προσέγγισή τους με εποικοδομητικό τρόπο. Στο τέλος της συνεδρίας, υπνοθεραπευτής μπορεί να εξετάσει τι θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα στον τρόπο που χειρίστηκε κάποιο περιστατικό. Είναι ενθαρρυντικό για τον επόπτη αλλά και για τον υπνο-θεραπευτή να είναι σε θέση να μοιραστούν ένα θετικό συναίσθημα στο τέλος της εργασίας. Ο υπνοθεραπευτής που δέχεται την εποπτεία αισθάνεται ανακούφιση γνωρίζοντας ότι θα υπάρχουν τακτικές ευκαιρίες για να επανεξετάσει το έργο του και να λύσει όλες του τις απορίες και ότι υπάρχει βοήθεια ανά πάσα στιγμή χρειαστεί.

Το  National Council of Hypnotherapy, απαιτεί βάση καταστατικού οι υπνοθεραπευτές να λαμβάνουν τουλάχιστον 30 λεπτά εποπτείας το μήνα, ή κατά μέσο όρο 6 ώρες ανά έτος, ανάλογα με τις ώρες εργασίας τους, αν δηλαδή ασκούν μερική ή γενική απασχόληση. Τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να ζητήσουν από τον επόπτη τους μια έκθεση που εγκρίνει την αναβάθμιση τους σε διαπιστευμένα μέλη μετά από 3 χρόνια από την έναρξη της πρακτικής τους και αφού συμπληρώσουν 300 ώρες πρακτικής με πελάτες τους. Μια πρώτη αξιολόγηση γίνεται επίσης μετά το πρώτο έτος αφού συμπληρώσουν 100 ώρες πρακτικής.

Σχήματα εποπτείας

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι άσκησης της επίβλεψης που ένας ειδικευόμενος υπνοθεραπευτής μπορεί να επιλέξει για να εκπαιδευτεί. Ο συνδυασμός των παρακάτω τρόπων επιφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

 • Η ατομική συνεδρία είναι ένας τρόπος επίβλεψης που προσφέρει ευελιξία για ερωτήσεις όσο αφορά καταστάσεις που προέκυψαν στο παρελθόν αλλά και στο παρόν και που προκύπτουν καθημερινά από τις προσωπικές του συνεδρίες. Κατά την διάρκεια των συνεδριών ο θεραπευτής μπορεί  να συμβουλευθεί τον επόπτη σε θέματα που αφορούν τις προσωπικές του ανάγκες, πεποιθήσεις που έχει δημιουργήσει στην περίοδο εκπαίδευσης ή να ζητήσει συμβουλές πάνω στην επαγγελματική του διαχείριση και ανάπτυξη
 • Η εποπτεία σε ομάδα έχει έναν εκπρόσωπο και η δυναμική είναι διαφορετική. Ο επόπτης είναι συνήθως ένας, έμπειρος υπνοθεραπευτής, ο οποίος μπορεί να συντονίσει την ομάδα, να διατηρήσει εχεμύθεια και να ενισχύσει την δημιουργικότητα και ενθουσιασμό για μάθηση στην ομάδα. Η συμμετοχή στην ομάδα βοηθά τους υπνοθεραπευτές να ανταλλάξουν μεταξύ τους επαγγελματικές γνώσεις και να αναπτύξουν ισχυρές δεξιότητες στη διαχείριση επαγγελματικών προκλήσεων, μειώνοντας το προσωπικό και επαγγελματικό τους άγχος. Ο συντονιστής της ομάδας θα επιτρέψει σε όλους τους συμμετέχοντες να έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής μέσα σε ένα υποστηρικτικό και συλλογικό κλίμα και θα έχει την ευθύνη της ομάδας.
 • Η εποπτεία μεταξύ συναδέλφων είναι ουσιαστικά η διαδικασία στην οποία μια ομάδα υπνοθεραπευτών συναντιούνται σε ισότιμη βάση για την αμοιβαία ανάπτυξη και την υποστήριξη τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη συζήτηση περιστατικών, επαγγελματικών προκλήσεων και ηθικών διλημμάτων και ακόμη θέματα επιμόρφωσης και επιχειρηματικότητας Σε ιδανική περίπτωση, όλοι οι συμμετέχοντες στην ομάδα θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων.

“Η Χρυσάνθη Δαφοπούλου είναι κλινική υπνοθεραπεύτρια και θεραπεύτρια Νευρο-γλωσσικού προγραμματισμού (NLP). Εργάζεται ιδιωτικά, παρέχοντας ατομικές και ομαδικές συνεδρίες σε έφηβους και ενήλικες στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Είναι απόφοιτος του (SICH) Surrey Institute of Clinical Hypnotherapy of London και έχει πιστοποίηση και έγκριση άσκησης από το Σώμα Υπνοθεραπευτών της μεγάλης Βρετανίας, National Council of Hypnotherapy (NCH), General Hypnotherapy Register (GHR) και το (Complementary and Natural Healthcare Council) CNHC. Είναι επόπτρια (supervisor) και εκπαιδεύτρια υπνοθεραπευτών με τη μέθοδο Solution Focused Hypnotherapy από το National Council of Hypnotherapy.”

Σεβασμός

Wave

Εχεμύθεια

Wave

Ειλικρίνεια

Wave

Υπευθυνότητα

Wave

Φόρμα Επικοινωνίας Για Δωρεάν Ενημέρωση

  Μαρτυρίες Πελατών

  • Σ.Τ.

   Γνωρίζω την Χρυσάνθη εδώ και 5 χρόνια και μπορώ να πω ότι δεν γνώριζα τίποτα για την υπνοθεραπεία πριν από αυτό και δεν ήταν μια μορφή θεραπείας που θα πίστευα στο παρελθόν. Προφανώς γιατί δεν είχα ασχοληθεί καθόλου για να μάθω το τι ακριβώς είναι. Η Χρυσάνθη είναι πολύ καλή επαγγελματίας και νοιάζεται για τους ασθενεις της και για την πρόοδό τους και πραγματικά καταφέρνει να τους βοηθήσει αν και αυτοί φυσικά το επιθυμούν πραγματικά. Εχω κάνει και εγώ κάποιες συνεδρίες μαζί της και πραγματικά η αίσθηση είναι ιδιαίτερη γιατί κατά κάποιο τρόπο 'ανοίγεσαι' και όλες οι συνειδητές και ασυνείδητες άμυνες υποχωρούν. Ελπίζω να την εμπιστευτείτε ώστε να προσπαθήσει να σας βοηθήσει ακόμα και αν σε πρώτη φάση έχετε δυσπιστία για την υπνοθεραπεία. Θα ξαφνιαστείτε πιστεύω ευχάριστα όπως και εγώ.

  • Γ.Τ.

   Life is creating your self.. Η αλήθεια είναι ότι είχα έναν δισταγμό για την όλη διαδικασία διότι θα ήταν η πρώτη φορά που θα ερχόμουν σε επαφή με την υπνοθεραπεία. Ωστόσο δεν μπορούσα να φανταστώ ότι οι συνεδρίες θα ήταν ένα υπέροχο εσωτερικό ταξίδι με πιλότο την εξαιρετική Χρυσάνθη Δαφοπούλου, η οποία είναι ίσως η μοναδική τόσο άρτια καταρτισμένη στον τομέα της στην Ελλάδα. Πέραν τούτου και σαν άνθρωπος είναι αξιοθαύμαστη διότι εμένα προσωπικά μου έδειξε έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τη πρόοδό μου. Το ευχαριστώ είναι πολυ μικρή λέξη για την ευγνωμοσύνη μου προς αυτήν.

  • Μ.Ο.

   Αξίζει να την εμπιστευτείτε για να σας οδηγήσει εκεί που θέλετε! Να βρείτε τον εαυτό σας, να πετύχετε αυτά που αγαπάτε!

  • C.D.

   The class was wonderful. Throughout the whole experience I felt relaxed and connected to the class through the content and practical exercises that was lead throughout the session. Inspired by the teachers words I felt myself become aware of myself and others with a brighter perspective. It was fun and the feelings and emotions from the meditation surprised me to get out of my head some of the thoughts that I didn't know that existed. It's amazing what you can get out of a few hours.

  • C.G

   Hypnotherapy with Chryssanthi was easy, natural and effective. I was made to feel welcome and comfortable. I was helped into a guided meditation where I was fully aware and conscious, where I had the choice to close my eyes. Several techniques were used, which made the session interesting and entertaining. I loved the conversation and the complete focus on me. The visualisations were fun and powerful and when I left I felt empowered and able to tackle my challenges! I would safely recommend Chryssanthi to anyone with unhelpful habits or beliefs! This ancient Greek science works! =)

  • N.S.

   The first time in my life I am having amazing sleep! I love my new me 🙂 My hypnotherapy with Chryssanthi Dafopoulou was a life changing experience. I love that she implemented all different kinds of self help techniques in the sessions. I think she has an outstanding understanding of the human nature and tailors the sessions according to the individuals needs. The whole therapy felt like a magical adventure story about me with a happy ending. The flexibility of the session schedules helped me to integrate the therapy into my busy lifestyle.

  • L.T.

   A woman of belief, of clear spirit, the perfect guide to the inner self. A rewarding experience, therapeutic, liberating, bringing oneself closer to his/her human nature.

  • D.M.

   She is a blessing the only think you have to do is to let yourself to her blessed hands.

  • K.X

   Ηθελα τοσο να μην αφησω την κριτικη μου μονο με τα πεντε αστερακια,αλλα να γραψω κιολας την εμπειρια μου με την αγαπημενη φιλη Χρυσανθη! Την πρωτη φορα που την συνάντησα δεν ηξερα τι να περιμενω απο αυτην, ίσως να μην ηξερα και τι θελω απο αυτην. Καθε επομενη φορα που πηγαινα στις συνεδριες μας, ηξερα οτι παω να συναντησω την νεραιδα που ανακαλυψα για να με αγγιξει με το μαγικο ραβδακι της! Παρολο που η νεραιδα λεει οτι τελειωσαμε, η δικη μου to do list του μηνα περιλαμβάνει μια επισκεψη στο βασιλειο της! Χρυσανθη σε ευχαριστω!

  • M.G

   I found the session quite powerful as I think you know, possibly because I had already begun this journey & done quite a bit of work around the child within me & a few of the issues of my childhood. I have been told before I present as a wounded child & clearly recognise a number of behaviour patterns in your report. I had however not previously been able to really acknowledge the source of the deep fear within me & this has brought a shift.

  • Claire D

   The class was wonderful. Throughout the whole experience I felt relaxed and connected to the class through the content and practical exercises that was lead throughout the session. Inspired by the teachers words I felt myself become aware of myself and others with a brighter perspective. It was fun and the feelings and emotions from the meditation surprised me to get out of my head some of the thoughts that I didn't know that existed. It's amazing what you can get out of a few hours.

  • Christina G

   Hypnotherapy with Chryssanthi was easy, natural and effective. I was made to feel welcome and comfortable. I was helped into a guided meditation where I was fully aware and conscious, where I had the choice to close my eyes. Several techniques were used, which made the session interesting and entertaining. I loved the conversation and the complete focus on me. The visualisations were fun and powerful and when I left I felt empowered and able to tackle my challenges! I would safely recommend Chryssanthi to anyone with unhelpful habits or beliefs! This ancient Greek science works! =)

  • Nora S.

   The first time in my life I am having amazing sleep! I love my new me :)My hypnotherapy with Chryssanthi Dafopoulou was a life changing experience. I love that she implemented all different kinds of self help techniques in the sessions. I think she has an outstanding understanding of the human nature and tailors the sessions according to the individuals needs. The whole therapy felt like a magical adventure story about me with a happy ending. The flexibility of the session schedules helped me to integrate the therapy into my busy lifestyle.

  • Leoni T.

   A woman of belief, of clear spirit, the perfect guide to the inner self. A rewarding experience, therapeutic, liberating, bringing oneself closer to his/her human nature.

  • Melina E.
   Καταπληκτικό μηχάνημα το συστήνω ανεπιφύλακτα. Πριν το δοκιμάσω είχα ημέρες να κοιμηθώ εξαιτίας πόνων αυχενικού. Με την πρώτη φορά είδα αποτελέσματα που δεν περίμενα. Μειώθηκαν αρκετά οι πόνοι σε μέση και πλάτη, καθώς και στο κεφάλι και κοιμήθηκα ήρεμα.
  • Marina K

   Chryssanthi is a wonderful warm and healing human being and her treatments really helped me get some firm grounding and understanding of who I am. She is a gentle teacher and one who's teachings remain firmly grounded with me.

  Πτυχία στην Κλινική Υπνοθεραπεία & τον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (NLP)